menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Oko�
  • Kto z�owi�: 
  • Waga: 1.00 kg
  • D�ugo��: 41.00 cm
  • Kiedy: 2012-07-09
  • Gdzie: Go�uch�w