menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Oko�
  • Kto z�owi�: 
  • Waga: 0.50 kg
  • D�ugo��: 32.00 cm
  • Kiedy: 2012-06-28
  • Gdzie: Prywatne Jezioro