menu

poprzednie galeria nast�pne

Samica �oso�.

  • Ryba: �oso�
  • Kto z�owi�: Ernest Kwiecie�
  • Waga: 3.31 kg
  • D�ugo��: 76.00 cm
  • Kiedy: 2012-01-08
  • Gdzie: Ina