menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Lin
  • Kto z�owi�: 
  • Waga: 1.40 kg
  • D�ugo��: 43.00 cm
  • Kiedy: 2011-08-04
  • Gdzie: j. �uba