menu

Zdj�cie do artyku�u "Zebranie Sprawozdawcze Ko�a PZW 19 Turek-Miasto za rok2022."

poprzednienast�pne
zdj�cie: 4/13

Odznaczony br�zow� odznak� PZW Jacek Gajewski. Odznak� wr�cza prezes Kazimierz Arent

Autor: Janusz Drzewiecki

wr��