menu

Zdj�cie do artyku�u "W�dkarskie z�oto"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 4/7

my�l�, �e siedem kilo mia� na pewno a z reszt� nie �owi� dla wagi a dla satysfakcji …

Autor: Janusz Koz�owski

wr��