menu

Zdj�cie do artyku�u "W�dkarskie z�oto"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 3/7

Zan�t� stanowi�y po��wki kulek Gold Carp Baits Black Squid, Extreme Squid zalane aminoliquidem Black Squid . Do tego do�o�y�em dwie puszki kukurydzy konserwowej oraz pellet Gold Carp Baits zmieszany z pelletem Aller Aqua

Autor: Janusz Koz�owski

wr��