menu

Zdj�cie do artyku�u "Zabytkowe ko�owrotki - Kr�cio�y z lamusa"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 2/14

ZSRR - Katuzka.

Autor: Stanis�aw Dyda

wr��