menu

Zdj�cie do artyku�u "Team Dragon Silver Edition 2,6 m 14 -35 g"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 2/4

W�dka odpoczywa w tle po wygranej walce. :)

Autor: Krzysztof Kloc

wr��