menu

Zdj�cie do artyku�u "Grisza"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 5/7

...a tak wygl�da dzisiaj dok�adnie to samo miejsce...a� trudno uwierzy�, �e ros�y tu ogromne topole a pod nimi sta�y cyga�skie wozy....

Autor: Maciej Marchwiak

wr��