menu

Zdj�cie do artyku�u "Nieznana Szwecja"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 2/7

85 cm - �w. Anna, czerwiec

Autor: Marcin Malczewski

wr��