menu

Zdj�cie do artyku�u "Ozdoby naszych brzeg�w"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 6/19

Jedno z nielicznych miejsc gdzie mo�na spokojnie pow�dkowa� .L�d pop�yn� wi�c trzeba kompletowa� sprz�t.

Autor: Witold Mierzcha�a

wr��