menu

Zdj�cie do artyku�u "Ozdoby naszych brzeg�w"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 5/19

Dla mnie to niezrozumia�e by tak niszczy� przyrod�.

Autor: Witold Mierzcha�a

wr��