menu

Zdj�cie do artyku�u "Ozdoby naszych brzeg�w"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 4/19

To ju� na rzece tu� obok by�o pi�kne �owisko pstr�ga a teraz s� �mieci .

Autor: Witold Mierzcha�a

wr��