menu

Zdj�cie do artyku�u "Dob�r kolor�w sp�awika - kolory sp�awik�w w odleg�o�ci�wce"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 2/3

Wagglery u�ywane jako sp�awiki przelotowe. Oryginalne jednokolorowe anteny zosta�y pomalowane w paski w celu lepszej widoczno�ci bra�.

Autor: daniel wawrzonek

wr��