menu

W�dkarstwo-prawo i regulamin PZW.

utworzono: 2024/04/23 17:11

more_vert

kubixs95
[2024/04/23 17:11]

Witam wszystkich w�dkarzy!
Mam pytanie czy stra� w�dkarska mo�e mi da� mandat je�eli nie mam karty w�dkarskiej ale mam zezwolenie i legitymacje cz�onkowsk� i naklejk� z�ot� z wie�cami (mam 13 lat i nie mog� mie� jeszcze karty) .

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2024/04/30 12:13]

Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb rozdzia� 2 paragraf 1 punkt 5

Cz�onek PZW do 14 lat ma prawo w�dkowa� z nast�puj�cymi ograniczeniami: w ramach w�asnego �owiska, zgodnie z limitem ilo�ciowym i wagowym, wy��cznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

Wynika z tego, �e mo�esz �owi�, ale pod warunkiem, �e jest z Tob� osoba doros�a (nie musi posiada� karty ani by� cz�onkiem PZW). Za w�dkowanie samodzielne Ty mandatu raczej nie dostaniesz, ale jak trafisz na czepialskich stra�ników lub policjantów, to rodzice mog� mie� nieprzyjemno�ci. 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bluehornet
[2024/05/01 13:23]

Naklejk� z�ot� z wie�cami wieku 13-tu lat ??? !!!

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��