menu

Gdzie szuka� karpia ?

utworzono: 2023/04/24 09:21

more_vert

wegi123
[2023/04/24 09:21]

Witam wszystkich. Szukam porady gdzie najlepiej zostawi� zestawy w maj�wk� na jeziorze 12ha gdzie g��boko�� jest od 6 do 13,5m. Znalaz�em mapk� wody i zauwa�y�em �e z jednej strony zbiornika jest do oko�o 10m a z drugiej strony 13,5m. Lepiej szuka� ich po tej p�ytszej stronie ? Dodam �e w wodzie nie ma �adnych zwalonych drzew a g��boko�� ju� par� metr�w od brzegu si�ga 5m i coraz dalej wzrasta typowe jezioro polodowcowe

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��