menu

Domowa zan�ta

utworzono: 2023/04/17 18:11

more_vert

AniolS
[2023/04/17 18:11]

Moi mili. Podzielcie si� swoimi ulubionymi domowymi zan�tami takimi najprostszymi kt�re u was si� sprawdzaj�. Takimi z domowych sk�adnik�w typu bulka tarta i jakie� przyprawy. Szukam swoistej inspiracji do swojej zan�ty Jakie rybki? G��wnie karasie liny, karpie, plocie, wzdr�gi takie jeziorowe rybcie na splawiczek. W Internecie jest sporo, ale nie wszystko jest sprawdzone a tutaj kto� ju� tego na pewno u�ywa� :)
Ostatnio pr�bowa�em bulki tartej z herbatnikami z granulowanym czosnkiem, go�dzikami i kukurydza. Ryba ch�tnie przyp�ywa�a bo by�o wida� jej oznaki niestety szybko znika�a .

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2023/04/19 08:04]

Od dawna ju� nie bawi� si� w domowe mieszanki z bardzo prozaicznego powodu - wychodzi sporo dro�ej ni� kupno gotowej zan�ty dobrej jako�ci. Z dawnych czas�w, to co si� sprawdza�o na karaski, liny i du�e p�ocie wygl�da�o nast�puj�co:

drobno zmielone biszkopty (prawie py�)
biszkopty pokruszone na cz�stki o wielko�ci ok. 3-5 mm
mielony, pra�ony s�onecznik bez �upin
�upki konopne pozosta�e po wyrobie mleczka konopnego
gruba kasza kukurydziana
p�atki owsiane
mleczko konopne do namoczenia zan�ty

Wody dodawa�em w ostateczno�ci, gdy mia�em za ma�o mleczka konopnego do w�a�ciwego nawil�enia mieszanki. 

Dodatkowo w zan�cie l�dowa�o (w niewielkich ilo�ciach) to na co zamierza�em �owi�, czyli w zale�no�ci od posiadanych przyn�t: siekane czerwone robaki, topione bia�e robaki, kukurydza konserwowa, gotowany p�czak lub drobno posiekany, gotowany makaron kolanka. 

 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

jurasek15
[2023/04/19 15:25]

Czy rzeczywi�cie wychodzi dro�ej? Mo�e jak kto� potrzebuje 1kg zan�ty do feedera to nie ma co si� bawi�. Ale:
1 kg kukurydzy (ziarno) - 2,50 PLN
1 kg pszenicy (ziarno) - 2,50 PLN
0,25 kg konopii (ziarno) - 2,50 PLN
1 kg p�atków owsianych 8 PLN
10 kg gliny (mam kilka sprawdzonych miejsc w okolicy z glin� jasn� i ciemn�) 
Ziarna gotuj�, sypi� p�atki, zapachy w zale�no�ci od �owiska i ryb oraz przesian� przez sito glin� - wychodzi nieca�e 20 PLN-ów za 17 litrów zan�ty. :) Zabawa z bolonk� przez ca�y weekend.
Mo�na wzbogaci� m�czk� rybi�, �rutami s�onecznikow� lub rzepakow�, melas�.
Warunek taniego w�dkowania - sk�adniki kupowa� w sklepach z paszami albo centralach nasiennych, a nie gdy b�d� one ju� w woreczku lub pude�ku z narysowan� rybk�, bo wychodzi 2-4 razy dro�ej. :)
Pozdrawiam.
 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2023/04/20 10:06]

kol. jurasek15
W mojej najbli�szej okolicy sklepu z paszami nie ma, centrali nasiennej te�, bezp�atnie i realnie darmowo to mog� mie� co najwy�ej ziemi� z kretowiska, Jak mam ca�y dzie� je�dzi� by sk�adniki kupi�, potem jeszcze to wszystko miesza�. To na prawd� w chwili obecnej (przy cenie gotowych zan�t na poziomie 20-30 z�) wychodzi mi to taniej, pod wzgl�dem finansowym i czasowym. Dzi�ki tej oszcz�dno�ci mog� d�u�ej i cz�ciej z kijem nad wod� posiedzie�, a to dla mnie bezcenne.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

jurasek15
[2023/04/20 11:54]

Te� nie je�d��. W dzisiejszych czasach kurier przywozi mi worki 25 kg na pocz�tku sezonu pod same drzwi (wychodzi jeszcze taniej). To samo melasa w 5 litrowych ba�kach. Fakt jest faktem, �e trzeba mie� miejsce aby pó�niej to przechowa� i tolerancyjn� �on� (chocia� szybkowar i tak mam lepszy swój do ziaren, ni� ona do gotowania) :). Za to skomponowanie swojej zan�ty i medalowe  rybki w niej �eruj�ce - bezcenne. A moja 8 letnia córka wprost wariuje, gdy pomaga mi miesza� te ziarna. :)
Tak�e ka�dy robi wg swoich mo�liwo�ci, miejsca w jakim mieszka ( u mnie gliny nie brakuje), jak i czasu jaki chce po�wi�ci� na przygotowania. Jak jestem tydzie� nad wod� to takie rzeczy robi� na bie��co w przerwach od patrzenia na sp�awik. :) 
Pozdrawiam i �ycz� sukcesów.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2023/04/20 13:38]

kol. jurasek15
Nie pozostaje mi zatem nic innego jak pozazdro�ci� miejsca do sk�adowania i a� tak tolerancyjnej �ony.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��