menu

Termin op�at w �yrardowie w 2023.

utworzono: 2023/02/05 07:28

more_vert

amur tv
[2023/02/05 07:28]

Rozprowadzenie znaczk�w b�dzie realizowana w godzinach otwarcia sklepu od poniedzia�ku do czwartku w godzinach od 09:00 do 17:00.
Oznacza to, �e w pi�tek i sobot� nie b�dzie realizowana mo�liwo�� wniesienia w/w op�at.
Sklep w�dkarski przy ul. Bratniej 28 96-300 �yrard�w-sklep w�dkarski u Stefana.
Z wyrazami szacunku
Zarz�d Ko�a PZW nr 016 w �yrardowieCo chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

jabberwokie86
[2023/02/05 12:38]

Te, jak�e istotne dla wi�kszo�ci u�ytkownik�w tego portalu, informacje mo�na znale�� na stronie tego ko�a, o tutaj: https://www.pzw.org.pl/zyrardow/Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��