menu

Karta w�dkarska w Danii .

utworzono: 2013/02/10 12:50

more_vert

skryty
[2013/02/10 12:50]

witam, 
czasem bywam w Danii w okolicy Horsens, jako �e mo�e zn�w tam pojad�, zastanawiam si� czy bra� ze sob� w�dk� spinning.
 Orientuje si� mo�e kto� ile tam kosztuje odpowiednie zezwolenie na w�dkowani bo czyta�em r�ne opinie i gdzie mo�na to za�atwi�?


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Mankowski
[2013/02/10 14:13]

kart� kupisz na ka�dej poczcie a kosztuje to 140 koron za rok i mo�na �owi� na morzu i fiordach, natomiast na rzeki i jeziora trzeba dodatkowe pozwolenia dokupi� u w�a�cicieli danych w�d, a ile to kosztuje to nie wiem, ja �owi�em ca�y czas na fiordzie czasem na morzu

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

arturoML
[2013/02/10 14:30]

�owie po ca�ej Europie koszt licencji nie powinien przekracza� 80€ na rok jak na Danie.
Wszelkich informacji udzieli Ci ka�dy sprzedawca w sklepach w�dkarskich. 
Dok�adnie wypytaj si� o wymiary i terminy ochronne , bo na zachodzie rybek masa!!!!!!.....a jak z�apiesz nie t� co trzeba w danym okresie to Ci� spatroluj� 350-500€ nie twoje.
Po�amania!!!!

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

juliusnemo
[2024/02/13 18:44]

Nie rozumiem waszych wypowiedzi. W Europie w wi�kszo�ci kraj�w obowi�zuje karta w�dkarska i pozwolenia na po��w w okre�lonych wodach lub regionu podobnie jak w Polsce .
Czego wi�c dotyczy ta wasza wypowiedz karty czy pozwolenia ? 
Podsumowuj�c czy wymagana jest karta w�dkarska jak w Polsce i np. Niemczech i wykupione pozwolenie na dowoln� wod� i region lub lokalizacj� bo to nie jest jednoznaczne . 
Z tych wypowiedzi to nie wynika .Czy kto� wie jak to jest ?

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��